h1

Pokémon: Pocket Monsters

סוג: TV

מספר פרקים: 276

סטודיו: TV Tokyo

תאריך שידור: 14.11.2002-01.04.1997

ז'אנרים: שונאן, פעולה, הרפתקאות, קומדיה.

דירוג: G- לכל הגילאים.

תקציר: פוקימונים הם יצורים דמויי חיה שבבעלותם כוחות מופלאים. בעולמו של סאטושי, הפוקימונים מאולפים להישמר בכדורים קטנים ולצאת לפי הוראות מאמניהם כדי להילחם אלה באלה. עם הגיעו לגיל 10, סאטושי מתיידד עם פוקימון חשמלי העונה לשם פיקאצ'ו, ויוצא למסע מופלא שמטרתו לאסוף כמה שיותר פוקימון, לנצח בכמה שיותר תחרויות, ולהפוך להיות אלוף הפוקימונים.

הורדות:

ביטורנט:

פרק 1, פרק 2, פרק 3, פרק 4, פרק 5, פרק 6, פרק 7, פרק 8, פרק 9, פרק 10, פרק 11, פרק 12, פרק 13, פרק 14, פרק 15, פרק 16, פרק 17, פרק 18, פרק 19, פרק 20, פרק 21, פרק 22, פרק 23, פרק 24, פרק 25, פרק 26, פרק 27, פרק 28, פרק 29, פרק 30, פרק 31, פרק 32, פרק 33, פרק 34, פרק 35, פרק 36, פרק 37, פרק 38, פרק 39, פרק 40, פרק 41, פרק 42, פרק 43, פרק 44, פרק 45, פרק 46, פרק 47, פרק 48, פרק 49, פרק 50, פרק 51, פרק 52, פרק 53, פרק 54, פרק 55, פרק 56, פרק 57, פרק 58, פרק 59, פרק 60, פרק 61, פרק 62, פרק 63, פרק 64, פרק 65, פרק 66, פרק 67, פרק 68, פרק 69, פרק 70, פרק 71, פרק 72, פרק 73, פרק 74, פרק 75, פרק 76, פרק 77, פרק 78, פרק 79, פרק 80, פרק 81, פרק 82, פרק 83, פרק 84, פרק 85, פרק 86, פרק 87, פרק 88, פרק 89, פרק 90, פרק 91, פרק 92, פרק 93, פרק 94, פרק 95, פרק 96, פרק 97, פרק 98, פרק 99, פרק 101, פרק 102, פרק 103, פרק 104, פרק 105, פרק 106, פרק 107, פרק 108, פרק 109, פרק 110, פרק 111, פרק 112, פרק 113, פרק 114, פרק 115, פרק 116, פרק 117, פרק 118, פרק 119, פרק 120, פרק 121, פרק 122, פרק 123, פרק 124, פרק 125, פרק 126, פרק 127, פרק 128, פרק 129, פרק 130, פרק 131, פרק 132, פרק 133, פרק 134, פרק 135, פרק 136, פרק 137, פרק 138, פרק 139, פרק 140, פרק 141, פרק 142, פרק 143, פרק 144, פרק 145, פרק 146, פרק 147, פרק 148, פרק 149, פרק 150, פרק 151, פרק 152, פרק 153, פרק 154, פרק 155, פרק 156, פרק 157, פרק 158, פרק 159, פרק 160, פרק 161, פרק 162, פרק 163, פרק 164, פרק 165, פרק 166, פרק 167, פרק 168, פרק 169, פרק 170, פרק 171, פרק 172, פרק 173, פרק 174, פרק 175, פרק 176, פרק 177, פרק 178, פרק 179, פרק 180, פרק 181, פרק 182, פרק 183, פרק 184, פרק 185, פרק 186, פרק 187, פרק 188, פרק 189, פרק 190, פרק 191, פרק 192, פרק 193, פרק 194, פרק 195, פרק 196, פרק 197, פרק 198, פרק 199, פרק 200, פרק 201, פרק 202, פרק 203, פרק 204, פרק 205, פרק 206, פרק 207, פרק 208, פרק 209, פרק 210, פרק 211, פרק 212, פרק 213, פרק 214, פרק 215, פרק 216, פרק 217, פרק 218, פרק 219, פרק 220, פרק 221, פרק 222, פרק 223, פרק 224, פרק 225, פרק 226, פרק 227, פרק 228, פרק 229, פרק 230, פרק 231, פרק 232, פרק 233, פרק 234, פרק 235, פרק 236, פרק 237, פרק 238, פרק 239, פרק 240, פרק 241, פרק 242, פרק 243, פרק 244, פרק 245, פרק 246, פרק 247, פרק 248, פרק 249, פרק 250, פרק 251, פרק 252, פרק 253, פרק 254, פרק 255, פרק 256, פרק 257, פרק 258, פרק 259, פרק 260, פרק 261, פרק 262, פרק 263, פרק 264, פרק 265, פרק 266, פרק 267, פרק 268, פרק 269, פרק 270, פרק 271, פרק 272, פרק 273, פרק 274, פרק 275, פרק 276.

הורדה ישירה:

פרק 1, פרק 2, פרק 3, פרק 4, פרק 5, פרק 6, פרק 7, פרק 8, פרק 9, פרק 10, פרק 11, פרק 12, פרק 13, פרק 14, פרק 15, פרק 16, פרק 17, פרק 18, פרק 19, פרק 20, פרק 21, פרק 22, פרק 23, פרק 24, פרק 25, פרק 26, פרק 27, פרק 28, פרק 29, פרק 30, פרק 31, פרק 32, פרק 33, פרק 34, פרק 35, פרק 36, פרק 37, פרק 38, פרק 39, פרק 40, פרק 41, פרק 42, פרק 43, פרק 44, פרק 45, פרק 46, פרק 47, פרק 48, פרק 49, פרק 50, פרק 51, פרק 52, פרק 53, פרק 54, פרק 55, פרק 56, פרק 57, פרק 58, פרק 59, פרק 60, פרק 61, פרק 62, פרק 63, פרק 64, פרק 65, פרק 66, פרק 67, פרק 68, פרק 69, פרק 70, פרק 71, פרק 72, פרק 73, פרק 74, פרק 75, פרק 76, פרק 77, פרק 78, פרק 79, פרק 80, פרק 81, פרק 82, פרק 83, פרק 84, פרק 85, פרק 86, פרק 87, פרק 88, פרק 89, פרק 90, פרק 91, פרק 92, פרק 93, פרק 94, פרק 95, פרק 96, פרק 97, פרק 98, פרק 99, פרק 101, פרק 102, פרק 103, פרק 104, פרק 105, פרק 106, פרק 107, פרק 108, פרק 109, פרק 110, פרק 111, פרק 112, פרק 113, פרק 114, פרק 115, פרק 116, פרק 117, פרק 118, פרק 119, פרק 120, פרק 121, פרק 122, פרק 123, פרק 124, פרק 125, פרק 126, פרק 127, פרק 128, פרק 129, פרק 130, פרק 131, פרק 132, פרק 133, פרק 134, פרק 135, פרק 136, פרק 137, פרק 138, פרק 139, פרק 140, פרק 141, פרק 142, פרק 143, פרק 144, פרק 145, פרק 146, פרק 147, פרק 148, פרק 149, פרק 150, פרק 151, פרק 152, פרק 153, פרק 154, פרק 155, פרק 156, פרק 157, פרק 158, פרק 159, פרק 160, פרק 161, פרק 162, פרק 163, פרק 164, פרק 165, פרק 166, פרק 167, פרק 168, פרק 169, פרק 170, פרק 171, פרק 172, פרק 173, פרק 174, פרק 175, פרק 176, פרק 177, פרק 178, פרק 179, פרק 180, פרק 181, פרק 182, פרק 183, פרק 184, פרק 185, פרק 186, פרק 187, פרק 188, פרק 189, פרק 190, פרק 191, פרק 192, פרק 193, פרק 194, פרק 195, פרק 196, פרק 197, פרק 198, פרק 199, פרק 200, פרק 201, פרק 202, פרק 203, פרק 204, פרק 205, פרק 206, פרק 207, פרק 208, פרק 209, פרק 210, פרק 211, פרק 212, פרק 213, פרק 214, פרק 215, פרק 216, פרק 217, פרק 218, פרק 219, פרק 220, פרק 221, פרק 222, פרק 223, פרק 224, פרק 225, פרק 226, פרק 227, פרק 228, פרק 229, פרק 230, פרק 231, פרק 232, פרק 233, פרק 234, פרק 235, פרק 236, פרק 237, פרק 238, פרק 239, פרק 240, פרק 241, פרק 242, פרק 243, פרק 244, פרק 245, פרק 246, פרק 247, פרק 248, פרק 249, פרק 250, פרק 251, פרק 252, פרק 253, פרק 254, פרק 255, פרק 256, פרק 257, פרק 258, פרק 259, פרק 260, פרק 261, פרק 262, פרק 263, פרק 264, פרק 265, פרק 266, פרק 267, פרק 268, פרק 269, פרק 270, פרק 271, פרק 272, פרק 273, פרק 274, פרק 275, פרק 276.

5 תגובות

 1. אתם באמת הולכים לתרגם את כל פוקימון? ם-ם אם כן אז בהצלחה :ם
  אבל חבל… הייתם מתרגמים את רנמה וחצי או שינזו או בייבלייד הישן…

  בכל מקרה תודה על התרגום :>
  ובהצלחה ^^


 2. תודה רבה על התרגום, אבל סליחה שאני שואל תוך כמה זמן בערך יוצאים פרקים חדשים? בהפרש של שבוע? חודש? חודשיים? או יותר?


 3. זה מגעיל אני כבר התרגלתי שלאש קורים אש והא בא מהעיר פאלט ולא ואיזה שמות מוזרים אם קבר תתרגמו מאיפו שעצרו הערוץ הילדים שזה בארך בפוקימון יהלום ופנינה אני לא יודע איזה עונה זו בדיוק { בערך 13 }

  הדבר הכי מעצבן בתרגום זה השמות של הפוקימון אין סקוויטל בלבאזור
  והכי הכי חשוב זה צ רמנדר


  • אף אחד לא מכריח אותך לראות…


 4. למה הפסקתם לתרגם פוקימון.
  בבקשה תחזירולהשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: